Pompy ciepła to urządzenia, po które sięgamy coraz częściej. Stanowią one doskonałą alternatywę dla pieców węglowych oraz gazowych, których eksploatacja generuje coraz większe koszty. Decydując się na jej zakup i montaż, należy pamiętać, aby zawsze przed wyborem urządzenia sprawdzić wartość parametru COP. Chodzi o sprawność pompy ciepła, która wpływa bezpośrednio na to, jak duże rachunki za energię elektryczną przyjdzie nam zapłacić w związku z użytkowaniem pompy. Jest to więc parametr, którego pominięcie może nas słono kosztować.

Co oznacza sprawność pompy ciepła?

Parametr COP jasno wskazuje na proporcje zachodzące między energią elektryczną jaką pompa pobiera z sieci do pracy, a także cieplną, która oddawana jest do wnętrza budynku. Mówiąc nieco inaczej, współczynnik COP mówi ile kWh oddanego ciepła powstaje w związku z 1 kWh pobraną przez pompę w czasie pracy. Parametr ten może być wyrażany albo w procentach, albo w liczbie, na przykład 5, kiedy 1 kWh pobranej energii przekłada się na 5 kWh oddanego ciepła. Tych, którzy chcą bardziej zgłębić ten temat odsyłamy na stronę https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/blog/wspolczynnik-cop-i-scop-czyli-co-oznacza-sprawnosc-pompy-ciepla/.

Co ma wpływ na wartość współczynnika COP?

Mówiąc o współczynniku COP, trzeba jasno określić, że nie jest on wartością stałą. Ulega nawet bardzo dużym zmianom, które uzależnione są od warunków, w jakich pompa pracuje. Tym, co ma znaczenie są wartości temperatury źródła dolnego oraz źródła górnego. Źródłem dolnym określa się temperaturę powietrza, które znajduje się na zewnątrz. Temperaturą źródła górnego określa się temperaturę, do jakiej woda znajdująca się w obiegu centralnego ogrzewania musi zostać ogrzana. Najkorzystniej jest, kiedy temperatura źródła dolnego jest możliwe jak najwyższa. Z kolei temperatura źródła górnego powinna być jak najniższa. Wówczas można być pewnym, że pompa ciepła sprawdzi się naprawdę bardzo dobrze, zapewniając przyjemne, pożądane w chłodne dni ciepło. Parametrem, który również warto sprawdzić jest SCOP.